| Meer

Voorwaarden

Organisatie
Het programma van de 5e netwerkbijeenkomst middenmanagement kinderopvang: Risico- en crisismanagement in veelvoud is ontwikkeld door Stichting Kinderopvang In Control! in samenwerking met BBMP en uitgeverij SWP. De organisatorische verantwoordelijkheid is in handen van congresbureau Logacom.
 
Datum en plaats
De netwerkbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 12 februari 2013 in congrescentrum Spant! te Bussum. Adres: Dr. A. Kuyperlaan 3, 1402 SB Bussum, www.spant.org.
 
Inschrijvingsvoorwaarden
Deelname aan deze netwerkbijeenkomst bedraagt € 359,- exclusief btw en is inclusief lunch, consumpties, deelnamecertificaat, congresmateriaal en de boekenset Pedagogisch actief! U kunt zich inschrijven via het online aanmeldingsformulier. Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een factuur voor de betaling
van deelnamekosten.
 
Kortingsregelingen*
  • Meerpersoonskorting: bij meerdere deelnemers uit één organisatie krijgt de tweede deelnemer 5% korting en de derde en alle volgende personen 10% korting. Voorwaarde voor de meerpersoonskorting is dat het factuuradres voor alle deelnemers van de organisatie/instelling gelijk is.
  • Studentenkorting: studenten ontvangen € 70,- korting op hun deelname. Ten behoeve van studentenkorting ontvangen wij graag binnen een week een goed leesbare scan/kopie van uw studentenpas via office@logacom.nl.
  • BBMP-abonnees: abonnees ontvangen € 35,- korting op hun deelname.
* Kortingsregelingen zijn, behalve de meerpersoonskorting, niet met elkaar te combineren. Wanneer u gebruik wilt maken van een korting, dient u dit zelf aan te vinken bij uw aanmelding. Met terugwerkende kracht worden er geen kortingen verwerkt.

Annuleringsregeling
Voor annulering gelden de volgende termijnen: 

1. Bij annulering vóór 29 januari 2013 bent u 25% van de deelnamekosten verschuldigd. 
2. Bij annulering tussen 29 januari 2013 en 5 februari 2013 bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd.
3. Bij annulering na 5 februari 2013 bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd.
 
Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk (per email) aan de organisatie is gemeld. 
 
Algemene Voorwaarden
Bij aanmelding zijn de Algemene Voorwaarden van Logacom van kracht. Kijkt u hiervoor op www.logacom.nl.
 
Programmaontwikkeling:
Ilmar Woldring, Stichting Kinderopvang In Control!
ilmarwoldring@managementdagkinderopvang.nl
 
Kirsten Knobbe-Posthuma, Logacom bv
k.knobbe@logacom.nl
 
Congresorganisatie:
Charlotte Koelmans, Logacom bv
c.koelmans@logacom.nl
 
Nadere informatie
Logacom BV
Postbus 257
1000 AG Amsterdam
T 020-3203364
F 020-3308040
Twitter: @logacom