| Meer

Programma

9.00       Registratie en ontvangst
U ontvangt van ons een badge, een congresmap met schrijfmateriaal, deelnemerslijst en congresmagazine - en natuurlijk staat de koffie voor u klaar!

10.00
    Opening door de dagvoorzitter 

10.05    
Nut en noodzaak van goed risicomanagement
Risico’s en ondernemen zijn twee dingen die bij elkaar horen. Echter, het is dan wel van belang dat dit verantwoord gebeurt. Gelukkig is er op dit vlak al heel veel leerzame ervaring opgedaan. En daarvan laat Ilmar Woldring, alom erkend als risico- en crisismanager, u graag profiteren!
Ilmar Woldring (PhD-kandidaat), kennisbankier Stichting Kinderopvang In Control! 

10.25     Verzekeren: Een ondergeschoven kindje? De grote gevolgen van kleine lettertjes.
 
Verzekeren: Een ondergeschoven kindje?
Tja… daar zit je dan. Net een telefoontje gepleegd met de verzekeraar en te horen gekregen dat de schade die geclaimd is wordt afgewezen omdat volgens clausule huppeldepup u niet aan de juiste voorwaarden hebt voldaan… De grote gevolgen van de kleine lettertjes.. Herkenbaar? Verzekeren als onderdeel van risicomanagement. Daar gaan we het over hebben. Meer inzicht krijgen in de grootte, de frequentie en de gevolgen van risico’s en wanneer draag je het risico over en onder welke voorwaarden..
Kom en ervaar dat verzekeren meer is dan kleine lettertjes en premie betalen.
 
Voorkomen is beter dan verzekeren!
Het lijkt zo simpel Risicomanagement is iets voor in de bestuurskamer. Niets is minder waar. Een gordel dragen tijdens het auto rijden doet u toch ook om eventuele schade te beperken. Risicomanagement we zijn er dagelijks mee bezig. Bewust of onbewust. Kom naar de sessie over verzekerbare risico’s en ontdek dat risicomanagement een forse besparing kan opleveren.
 
Niet “MIS” te verstaan.
Neem nu bijvoorbeeld management, communicatie of verstand en plaats daar het woordje “mis” voor. U voelt het al aankomen. Er ontstaat onrust, onvrede, ongemak of zelfs ongelukken.. Op het moment dat u alles onder controle hebt en uw risico’s beheerst of goed hebt overgedragen. Dan kunt u ook het woordje “on” gerust weer weglaten. En kijk eens wat er dan ontstaat.
Rudy Lubbersen, directeur IFA Bedrijfsadvies
 
10.45    Koffie- en theepauze en mogelijkheid tot bezoek aan de informatiemarkt
 
11.15    HRM: het belang van menselijk kapitaal.
Hoe HR management de strategie van de organisatie ondersteunt
Menselijk kapitaal: we hebben het er vaak over, maar lang niet altijd maken we er optimaal gebruik van. En  dat is op zich al een groot risico in een tijd waar met minder juist méér gedaan dient te worden. HRM-specialist Patricia Harmsen geeft haar deskundige visie op de belangrijkste HRM-risico’s.
Patricia Harmsen, eigenaar Quintessens Consult
 
11.35     Waarom facilitair management ? Nou, omdat daar door goed risicomanagement veel winst te behalen valt!
Goed onderhoud is goud waard, en goede voorzieningen kunnen het verschil maken als het gaat om een solide bedrijfsvoering.  Maar wat zijn nu de risico’s als de aandacht ervoor verslapt, wat in deze tijd overigens heel begrijpelijk is? De gelouterde bedrijfsadviseur Marcel Kok doet graag een boekje open!
Marcel Kok MBA, partner Aiber (onder voorbehoud)

11.55    
Hoe slim om te gaan met ICT-risico’s?
ICT wordt met de dag belangrijker, zo lijkt het wel. Maar daarmee neemt de kwetsbaarheid van organisaties vaak ook aanzienlijk toe. ICT-expert Ben Lankhaar licht op heldere wijze toe hoe dit en andere belangrijke risico’s op automatiseringsgebied  ondervangen kunnen worden. Gegarandeerd een eye opener, deze sessie.
Ben Lankhaar, commercieel directeur Virtual Private Office (VPO)
 
12.15    Slimmer omgaan met juridische risico’s
Signaleer, anticipeer en regisseer!
Een juridisch conflict zit helemaal niet in een klein hoekje! Niet goed luisteren naar klachten van ouders; geen openheid van zaken geven over dat ongelukje op de glijbaan; toch afwijken van de B-K-R terwijl je weet dat het niet mag; groepen incidenteel samenvoegen; onvoldoende op de hoogte zijn van de nieuwste regelgeving; geen duidelijke afspraken over een goede voorbereiding op de GGD inspectie; die aangetekende brief te lang laten liggen; ongevallen niet goed registreren; die stagiaire laten beginnen zonder geldige VOG; die lastige journalist zelf te woord staan over dat gerucht; die beroepskracht niet aanspreken op haar ruwe omgang met die lastige peuter. Allemaal voorbeelden uit de praktijk. Als regio of vestigingsmanager ligt er heel veel op je bord. En moet je snel beslissingen nemen. Reinoud Kroese geeft je praktische handvaten hoe je hier beter mee om kunt gaan. SAR = Signaleren, Anticiperen en Regisseren.
Mr. Peter Kuijper, eigenaar Advocatenkantoor Kuijper en mr. Reinoud Kroese, eigenaar Pulito Advies
 
12.35     Korte samenvatting door dagvoorzitter

12.40     Lunch en mogelijkheid tot bezoek aan de informatiemarkt


13.40     Kinderopvang heeft toekomst met Pedagogisch Actief!

De kwaliteit van de kinderopvang wordt in hoge mate bepaald door de kwaliteit van de medewerker die op die dag op de groep staat. Niet alle medewerkers zijn evengoed, dus dat is een risico. Wij, als kinderopvangorganisatie, beloven ouders een bepaald kwaliteitsniveau en dan kan het niet zo zijn dat de kwaliteit van de opvang afhankelijk is van de medewerker die die dag op de groep staat. TintelTuin heeft een methodiek en organisatievorm ontwikkeld, waardoor de pedagogische kwaliteit verankerd is in de organisatie. Pedagogisch actief geeft ook vorm en inhoud aan ontwikkelingsgericht werken. Met Pedagogisch Actief realiseer je de tweede doelstelling van kinderopvang: het is goed voor kinderen.
Cor Schuurman, algemeen directeur TintelTuin en Imke Odé, clustermanager Tinteltuin

 
14.00     Hoe goede risico- en crisiscommunicatie het verschil kan maken
We praten tegenwoordig, en dat is maar goed ook, opener over risico’s dan ooit tevoren. Maar toch zijn we op dat vlak vaak nog te voorzichtig. Of schromen man en paard te noemen. Crisiscommunicatiespecialist Ilmar Woldring breekt graag een lans voor nog doortastender communicatie over risico’s en in crisissituaties.
Ilmar Woldring (PhD-kandidaat), directeur Iwécom Management, Training & Advies
 
14.20     Eerste deelsessieronde
Tijdens dit congres bezoekt u twee deelsessies. Voor iedere ronde heeft u keuze uit vijf deelsessies die in het overzicht op de pagina binnenin deze folder zijn weergegeven. Deze deelsessies zijn gewijd aan de volgende disciplines: Financieel, HRM, Facilitair & ICT, juridisch en Informatiemanagement &Control.

15.10     
Theepauze en bezoek informatiemarkt
 
15.40     Adviseurs stellen zich bloot aan een kritisch vragenvuur
Panel, gevormd door mr. Reinoud Kroese (Pulito Advies), drs. Jaap Bergman RA (Van Ree Accountants), Marjolein Abma (Care Group), Patrick van Erp (ORGfit), Marcel Kok MBA, Aiber (onder voorbehoud) en Carla van Gerrevink (Van Gerrevink Interim-management, Training & Advies). Velen vragen het zich wel eens, al dan niet openlijk, af: wat heb je nou eigenlijk aan al die duurbetaalde adviseurs? Wat is hun toegevoegde waarde? Hoe kunnen ze dat bewijzen? Maar ook  het omgekeerd geldt : wat mogen externe adviseurs van u en uw organisatie verwachten?  Kortom, alle gelegenheid voor kritische vragen die anders zelden gesteld worden…
 
16.00     Tweede deelsessieronde
Tijdens dit congres bezoekt u twee deelsessies. Voor iedere ronde heeft u keuze uit vijf  deelsessies die in het overzicht op de pagina binnenin deze folder zijn weergegeven. Deze deelsessies zijn gewijd aan de disciplines: Financieel, HRM, Facilitair & ICT, juridisch en Informatiemanagement & Control.

16.55     Signeersessie door Cor Schuurman, wiens twee nieuwe boeken hier ten doop worden gehouden.