| Meer

Deelsessies


Tijdens dit congres bezoekt u twee deelsessies. Voor iedere ronde heeft u keuze uit onderstaande vijf deelsessies. De deelsessies zijn gewijd aan de disciplines: Financieel, HRM, Facilitair & ICT, juridisch en Informatiemanagement &Control.
 
Alle sprekers staan in deze deelsessies stil bij de belangrijkste crisissituaties op hun terrein. Heeft u specifieke vragen aan de spreker van uw deelsessiekeuze? Dan kunt u deze per email sturen aan office@logacom.nl
 
1. Financieel:
Wat als er financieel iets mis gaat of mis dreigt te gaan?
Johan Boor AA,  accountant Meeuwsen ten Hoopen Accountants

2. HRM: 
Koppelt u uw HR-beleid aan de dominante thema's in uw organisatie?
De resultaten in de kinderopvang worden grotendeels mogelijk gemaakt door het werkvermogen van de werknemers. Zij doen het werk en zullen dat goed en gezond moeten blijven doen tot hun 67e. Alle reden om als bedrijf te kijken naar de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Voor hun welzijn en om hoge verzuimkosten te voorkomen. Een hoog ziekteverzuim is vaak een signaal dat er in de organisatie iets aan de hand is. Medewerkers die zich vaak ziek ziekmelden missen het commitment met de organisatie.Verzuim komt maar voor 2 % voor rekening van een beperking waardoor je niet kunt werken. De rest van het verzuim is beïnvloedbaar. Werknemers ervaren kennelijk onvoldoende hoe belangrijk zij zijn voor de organisatie en voor de bijdrage die zij leveren aan de continuïteit en de koers. Immers gemotiveerde medewerkers houden een bedrijf gezond, maar niet gemotiveerde medewerkers zorgen voor een slechte bedrijfscultuur en verhogen het ziekteverzuim.

Tijdens de deelsessie wordt ingegaan op de dominante thema’s in uw organisatie, heeft u geen hoog ziekteverzuim maar wellicht andere thema’s als:
·         Heeft u moeite om uw medewerkers te motiveren
·         Zijn medewerkers onvoldoende betrokken bij de koers van de organisatie
·         Is er sprake van een sterke informele (soms negatieve) cultuur?
·         Zijn medewerkers ontevreden?
·         Ervaren uw medewerkers een grote afstand van management naar de werkvloer?
Kortom er kunnen altijd zaken spelen die het goed functioneren van de organisatie in de weg staan. In de deze deelsessie zult u handvatten en voorbeelden aangereikt krijgen waarmee u zelf binnen uw organisatie aan de slag kan.
Patricia Harmsen, eigenaar Quintessens Consult en Marjolein Abma, care manager Care Group

3. Facilitair & ICT:

We dreigen slaande ruzie te krijgen met een leverancier. Wat nu?
In de plenaire lezing zal ik het grote belang uitleggen van goed contractmanagement. Maar wat als dan toch een facilitaire bom barst en we ruzie (dreigen te) krijgen met een leverancier? Wel, dan komt het onder andere aan op goed communiceren. Niemand, ook leveranciers niet, zit te wachten op urenlang overleg en over en weer boze brieven schrijven – en al helemaal niet op juridische procedures. Oplossingsgericht handelen is uitstekend, maar natuurlijk niet tegen elke prijs. Hoe kun je dan het beste handelen? Graag zal Marcel Kok en deze en andere prangende kwesties ingaan.
Marcel Kok MBA, partner Aiber (onder voorbehoud) en Ben Lankhaar, commercieel directeur Virtual Private Office (VPO)

 
4. Juridisch:
Help, ik kom daar helemaal niet uit!
Als je niet aan de bel trekt, sta je buiten in de kou.
De deelsessie van Reinoud Kroese en Peter Kuijper wordt interactief. Geen ingewikkelde juridische verhalen, maar duidelijk, praktisch en gericht op oplossingen. Deelnemers kunnen van tevoren de issues aangeven waar ze in de praktijk tegen aan lopen. Mail uw specifieke vragen aan: office@logacom.nl. Onwillige oren op het hoofdkantoor, onuitvoerbare financiële eisen, leges LRKP, hoe zit dat met continue screening? Hoe voldoen we op 1 juli a.s. voor 100% aan het vier ogen principe? Wat betekent governance voor mijn locatie? Het nut van een vertrouwenspersoon? Wat is er veranderd in het wenbeleid? Hoe zorg ik dat de protocollen leesbaar zijn? Heb ik de Meldcode Kindermishandeling echt goed geïmplementeerd? Wanneer is er sprake van structureel samenvoegen? Kan ik meerdere locaties samenvoegen in schoolvakanties? Hoe ga ik om met arbeidsconflicten? In deze deelsessie pakken we –in groepjes van 4 tot 5 personen- een aantal problemen aan en delen we kennis en ervaringen met elkaar.
Mr. Reinoud Kroese, eigenaar Pulito Advies en mr. Peter Kuijper, eigenaar Advocatenkantoor Kuijper
 
5. Informatiemanagement & Control: 
Project in het slop?
Stekker eruit óf toch succesvol implementeren?
Het uitvoeren en het managen van projecten kent veel uitdagingen en de projectverwachtingen worden helaas niet altijd waar gemaakt! Waar ligt dit aan? Waar moet een succesvol project aan voldoen? Wat is er nodig om de verwachte resultaten te behalen? Patrick van ERP, partner van ORGfit, gaat in op deze vragen. Hij staat stil bij de verschillende perspectieven die een bepalende rol spelen in het succesvol uitvoeren van een project en legt het belang uit van een integrale benadering van deze elementen. Ervaringen uit het verleden, bij projecten en implementaties binnen en buiten de kinderopvangbranche, hebben geresulteerd in de succesvolle ORGfit SPIM2 aanpak. ORGfit business consultancy is een gedegen partner in strategisch proces- en verandermanagement, in het bijzonder daar waar management-control en IT elkaar ontmoeten. Ervaren ORGfit professionals adviseren dagelijks bij dergelijke veranderingen en leiden implementatietrajecten met behulp van een pragmatische en heldere aanpak.
Patrick van Erp, eigenaar ORGfit